fangun7day

10 เคล็ดลับที่ช่วยเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ปัจจุบัน การเรียนการศึกษาของไทย เรียกได้ว่ามีความด้อยคุณภาพ หรือไม่มีประสิทธิภาพในการเรียนการสอน ซึ่งปัญหาส่วนใหญ่เกิดมาจากทั้งตัวผู้สอนเอง หรือนักเรียนนักศึกษาเอง ฉะนั้น ถ้าอยากให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น ก็ต้องแก้ปัญหาที่ตัวเราก่อน และวันนี้เราได้นำ 10 เคล็ดลับที่ช่วยเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นตัวช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ให้เข้าใจมากขึ้นได้ ถ้าเช่นนั้นอย่ารอช้า ไปดูพร้อม ๆ กันเลย

10 เคล็ดลับที่ช่วยเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เราต้องมีความรับผิดชอบ

1. เราต้องมีความรับผิดชอบ การมีความรับผิดชอบถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่ทุกคนจะต้องมี ไม่ว่าจะเป็นการมีความรับผิดชอบต่อตนเอง หรือสังคมก็ตาม แต่ในส่วนของเรื่องการเรียนนี้ เราต้องมีความรับผิดชอบต่อตนเอง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการบ้าน เรื่องเรียน หลายคนเวลาลืมทำการบ้าน ก็จะบอกอาจารย์ว่าหนูลืมค่ะ และนั่นไม่ใช่ข้ออ้างที่ดี

2. เริ่มต้นดี การเริ่มต้นที่ดี คือเราต้องมีการเตรียมความพร้อมหลาย ๆ อย่าง ถ้าเราไม่พร้อมที่จะเรียน ไม่มีความความพร้อมในการเรียน หรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียน จะทำให้เราไม่ตั้งใจเรียน เช่น ไปเรียนวันแรก ไม่มีปากกาไว้จดงานตามหน้ากระดาน ก็จะทำให้เรากระวนกระวาย ไม่มีสมาธิในการเรียน และไม่อยากเรียนนั่นเอง ดังนั้น การเตรียมความพร้อมที่ดี คือการเริ่มต้นในการเรียนที่ดีด้วย

กำหนดเป้าหมายในการเรียนอย่างแน่วแน่

3. กำหนดเป้าหมายในการเรียนอย่างแน่วแน่ ผู้เรียนควรกำหนดเป้าหมายในการเรียนของแต่ละวิชาให้ชัดเจน เพราะแต่ละวิชานั้น มีจุดประสงค์ในการเรียนไม่เหมือนกัน หรือใครหลายคนตอนนี้ อาจจะกำลังศึกษาอยู่ ม.3 หลายคนก็ศึกษาอยู่ ม.6 ในการเรียนต่อนั้น ทุกคนจะต้องกำหนดเป้าหมายในการเรียนให้ชัดเจน ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และทุ่มเทความพยายามให้บรรลุเป้าหมายนั้น

4. วางแผนและจัดการ การวางแผนและจัดการถือเป็นสิ่งที่ทุกคนควรให้ความสำคัญ เพราะการมีคุณภาพชีวิตที่ดี ทุกคนจะต้องมีการวางแผนที่ดีด้วย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็ตาม เพราะการวางแผน คือการจัดลำดับสำคัญของกิจกรรมที่ต้องทำ หากทำเป็นตารางสัปดาห์ได้ก็ยิ่งดี

มีวินัยต่อตนเอง

5. มีวินัยต่อตนเอง ความมีวินัยถือเป็นเรื่องที่ดี เช่น ถ้าเราไปโรงเรียนเช้าทุกวันจะทำให้เรา ไม่พลาดการได้รับโอกาส หรือข่าวสารจากทางโรงเรียน แต่ถ้าเราเข้าเรียนสาย จะทำให้เรียนไม่ทันเพื่อนได้ ดังนั้น การมีวินัยต่อตัวเอง หรือการตรงต่อเวลาเป็นเรื่องที่ดี ที่ทุกคนควรปฏิบัติและให้ความสำคัญ เมื่อกำหนดเป้าหมาย วางแผนและจัดการเรียบร้อยแล้ว เราก็ต้องสัญญากับตนเองอย่างแน่วแน่ที่จะมีวินัย และปฏิบัติตาม

6. อย่าล้าสมัย อย่างที่เราทราบกันดีว่า เทคโนโลยีหรือสิ่งรอบตัวในชีวิตประจำวันของเรานั้น ได้ถูกพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ดังนั้น เราควรต้องทำความเข้าใจ และก้าวไปพร้อม ๆ กับเทคโนโลยี หรือแม้แต่การเรียนนั้น ทุกคนจะเห็นได้ว่า การเรียนในสมัยก่อนกับปัจจุบันนั้นมีความแตกต่างกันมาก ดังนั้น เราจึงต้องเรียนรู้ให้ทัน และปรับตัวอยู่ตลอดเวลา อย่าล้าสมัย วิทยาการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว การค้นคว้าหาความรู้ ต้องอิงกับข้อมูลที่ทันสมัย ทันเหตุการณ์

ฝึกตนเองให้เรียนรู้

7. ฝึกตนเองให้เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังคำที่ว่า การเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุด ดังนั้นเราจึงต้องเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา รู้จักศึกษาข้อมูล ค้นคว้า เสนอแนะ และฝึกทักษะการเรียนรู้ ในสิ่งที่เราไม่เข้าใจก็ควรจะถาม หรือศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเองนอกเวลาเรียน สิ่งนี้จะช่วยให้ผู้เรียนมีความเข้าใจมากขึ้น และเสริมสร้างศักยภาพในการเรียนได้ดีที่สุดด้วย

8. เตรียมพร้อมเพื่อเข้าสู้ชั้นเรียน ข้อนี้ เป็นการเตรียมความพร้อม ไม่ว่าจะด้วยทางร่างกาย หรือจิตใจ หรืออุปกรณ์ในการเรียนนั่นเอง โดยผู้เรียนควรเตรียมตัวเป็นผู้ใฝ่หาความรู้อย่างแข็งขัน เตรียมอุปกรณ์หนังสือที่จะใช้ในการเรียนให้เรียบร้อย เพื่อไม่ให้พลาดการเรียนรู้ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยถือเป็นเรื่องที่สำคัญมากเรื่องหนึ่ง ซึ่งถ้าผู้เรียนไม่มีความพร้อมในการเรียน ก็จะทำให้เรียนไม่เข้าใจได้

มุ่งมั่นจดจ่อต่อบทเรียน

9. มุ่งมั่นจดจ่อต่อบทเรียน การวอกแวกในชั้นเรียนนั้น เป็นเรื่องที่ไม่ควรทำเท่าไหร่ ไม่ว่าจะเป็นการชวนเพื่อนคุย หรือทำให้เพื่อนเสียสมาธิในการเรียน เพราะนอกจากจะส่งผลเสียต่อเราแล้ว ยังส่งผลเสียต่อเพื่อนด้วย จากที่เราจะไม่เข้าใจเนื้อผลในบลเรียนเพียงคนเดียว ก็จะทำให้เพื่อนข้าง ๆ ไม่เข้าใจไปด้วย ดังนั้น ในการเรียนเราก็ควรที่จะมีความมุ่งมั่น ตั้งใจฟังที่อาจารย์พูด อาจารย์สอน ไม่เข้าเรียนเพื่อที่จะมานั่งพูดคุยกัน หรือรอเวลาให้เลิกเรียนเร็ว ๆ นั่นเอง

10. เป็นตัวของตัวเอง การเป็นตัวของตัวเองเป็นเรื่องที่ดี และไม่ควรไปเลียนแบบใครหรือทำตามใคร ผู้เรียนควรเรียนรู้ด้วยตัวเอง รู้จักคิดและทำ ด้วยความสามารถของตนเอง คิดเสมอว่าเราเป็นผู้หนึ่งที่มีศักยภาพสูงเหมือนกัน ข้อนี้จะช่วยให้ผู้เรียนมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้น การไม่มั่นใจในตัวเองจะทำให้เราลังเล ขาดความเชื่อมั่นในตัวเอง ถ้าเป็นการบ้านก็จะไม่กล้าทำเพราะกลัวไม่ถูก ก็จะรอลอกเพื่อนอย่างเดียว นั่นถือว่าเป็นข้อผิดพลาดอย่างมากในการเรียนรู้

และทั้งหมดที่กล่าวมานี้ก็คือ 10 เคล็ดลับ ที่ช่วยเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น ถ้าผู้เรียนอยากเรียนรู้ให้เข้าใจและมีประสิทธิภาพมากที่สุด ให้ปฏิบัติอย่างน้อย 5 ใน 10 ข้อที่เราได้แนะนำไป หรือถ้าผู้ใดทำได้ทั้ง 10 ข้อ รับรองเลยว่าผู้นั้นจะสามารถเรียนเก่งได้อย่างแน่นอน

ซีรีย์ยอดนิยมแสนสุดจะคลาสสิค ดูอีกกี่ครั้งก็ไม่มีเบื่อต้องยกให้ซีรีย์เกาหลีเลย เพราะซีรีย์เกาหลีเป็นซีรีย์ที่ฆ่าไม่ตายเลยก็ว่าได้ เราจึงอยากจะมา แนะนำ ซีรีย์เก่า ๆ ที่ดูกี่รอบก็ไม่เบื่อ อย่าลืมกระดาษเช็ดหน้าหรือกระดาษทิชชู่ไว้ซับน้ำตากันด้วยนะคะ

ปัจจุบันโลกของเรากำลังเผชิญกับสภาพแวดล้อมที่เลวร้าย ทั้งฝุ่นควัน สภาวะอากาศแปรปรวน และเชื้อโรคต่าง ๆ แนะนำ สุขภาพดีสร้างได้ด้วยตัวเองกับ 3 วิธีง่าย ๆโดยจะมีวิธีการใดบ้างนั้น เราไปดูพร้อมกันเลยดีกว่าค่ะ